Non verbale Profilering

Doel en inhoud van de training:

  Leren kijken naar wat er niet gezegd wordt en wat dit zegt over persoonlijkheid, interactiebehoeften, belangen en motieven. Wist je dat wij als mensen pas ongeveer 100.000 jaar geleden begonnen zijn met bewust non-verbaal communiceren? Daarvoor was er alleen onbewuste non-verbale communicatie. En pas 70.000 jaar geleden is daar verbale taal bij gekomen.

  De meeste mensen richten zich vooral op het verbale deel van de communicatie. En dat is ook logisch; we zijn inmiddels zo geëvolueerd dat we daarmee snel informatie kunnen overbrengen over onze interactiebehoefte, informatie over de inhoud van de boodschap en over gevoelens en emoties. Maar daarmee missen we een belangrijk deel, namelijk wat er niet gezegd wordt.

  Deze training richt zich specifiek op dit deel. Je krijgt kennis over de hardnekkige mythes en over de huidige wetenschappelijke inzichten op het gebied van non-verbaal gedrag. Je leert verschillende methodes kennen en wordt getraind in de wetenschappelijk gefundeerde INSA-methode. Dit maakt het mogelijk om in scenario’s te denken over de mogelijke betekenissen achter bepaalde bewegingen, zodat je meer kennis krijgt over persoonlijkheid, interactiebehoefte en over de mogelijke belangen en motieven van mensen. Ja... ook als er niet de waarheid gesproken wordt.

  Het opleidingsprogramma:

  Deze training bestaat uit drie klassikale dagen op een van onze locaties. Voorafgaand aan de training vindt er een één-op-één online intakegesprek plaats, waarbij wij jouw non-verbale profiel kunnen vastleggen en de leerdoelen voor de training bespreken.

  Je leert tijdens deze training non-verbale signalen te onderkennen en de mogelijke scenario’s achter de betekenis ervan te duiden. Je gaat in deze opleiding voorbij aan eenzijdige conclusies en leert zelf na te denken over het waarom achter de bewegingen en de vragen die nodig zijn om antwoorden te krijgen over het te duiden gedrag.

  Ook analyseren en bespreken de trainers en deelnemers het analysedeel van het intakegesprek, waarmee je direct leert om onder elkaar te onderzoeken wat de verschillende percepties zijn van het gedrag en wat daarmee de non-verbale impact van de deelnemers is. Zo leer jij anderen beter te lezen, maar ook jouw eigen non-verbale impact wordt vergroot.

  Deze training is geschikt voor iedereen die de eigen non-verbale impact wil vergroten, anderen beter wil begrijpen of meer trefzeker en effectiever wil communiceren. Daarnaast kan deze training het startpunt zijn van de opleiding tot non-verbaal profiler en investigative interviewer volgens de door ons ontwikkelde drie-pijler methodiek, die in 2025 zal worden gelanceerd.

  Algemene leerdoelen:

  • Inzicht krijgen in onbewuste non-verbale communicatie, de psychologische betekenis en de invloed daarvan in interacties.
  • Vertrouwd raken met de INSA-methode: een model van gedragstypen, gekoppeld aan de objectief waarneembare non-verbale communicatie. Je leert wat deze gedragstypen zeggen over interactiebehoeften en gedrag onder spanning en bij comfort.
  • Het verschil leren tussen leugendetectie en spanningsdetectie en dat leren toepassen.
  • Inzicht krijgen in de dynamiek tussen mensen in een team of in een conflictsituatie.
  • Gespreksvoering en interventies trefzeker inzetten door aan te sluiten bij de onbewuste belevingswereld van de gesprekspartner(s).
  • Kennis opdoen over andere visies op het gebied van lichaamstaal en hoe je deze wel of niet kunt gebruiken om meer informatie over mensen te vergaren.
  • Het versterken van het eigen inzicht en overzicht in interacties met anderen.
  • Begrijpen hoe je zelf bij anderen kunt overkomen en hoe je daarop kunt bijsturen.

  Certificering:

  Na afronding ontvang je een persoonlijk certificaat van deelname.

  Voor wie?

  • Iedereen die interesse heeft in non-verbaal gedrag en zijn vaardigheden wil verbeteren.
  • Mediators.
  • Onderhandelaars.
  • Leiders en projectmanagers.
  • HR-managers.
  • Coaches, psychologen en therapeuten en jeugdzorgprofessionals.
  • Integriteit en Compliance medewerkers, riskmanagers.
  • Politie- en justitiemedewerkers.
  • Particulier onderzoekers.
  • Bedrijfs- en verzekeringsartsen.
  • Andere professionals die hun effectiviteit in de omgang met anderen willen versterken.
  Vergadering kl

  Non-verbale Profilering

  • 3 dagen, 10:00 – 17:00 uur
  • 9,10 en 28 juni 2024
  • 4, 5 en 27 september 2024
  • 17, 18 oktober, 14 november 2024

  Locatie:
  President Kennedylaan 19, Den Haag en/ of Koninginnegracht 19, Den Haag

  €1295,- ex BTW