Mensen beweging kl
Voor wie?

An Gaiser Consultancy is breed inzetbaar o.a. in  onderstaande werkvelden

Een item heading

Security binnen de overheid en voor commerciële bedrijven

Specifiek voor binnen de security is AGC actief op het gebied van screening, integriteit en fraudeonderzoek, gedragsanalyse, profiling en voor situational awareness trainingen.

Accountants en (internal) auditors

Deze doelgroep is vooral gericht op factfinding, het in kaart brengen van processen en op het uitbrengen van adviezen aan derden. Veelal wordt er aandacht besteed aan de feiten op papier, of wat mensen vertellen. Daardoor is er minder aandacht voor wat er niet gezegd wordt. AGC helpt deze doelgroep meer aandacht te besteden aan de gedragsmatige kant van het werk door middel van trainingen, (guest-auditor) ondersteuning en bij advisering bij complexe zaken.

(Jeugd) hulpverleners en sociaal maatschappelijke organisaties

Binnen AGC heeft An Gaiser als ex-maatschappelijk werker veel ervaring opgedaan in complexe gespreksvoering, omgaan met weerstand, psychologische en psychiatrische problematiek en in andere hulpverleningsaspecten. Een deel van onze trainingen zijn dan ook SKJ en MFN geaccrediteerd. HBO en universitaire studenten in maatschappelijk werk, gedragswetenschappen en criminologie kunnen bij ons ook stage lopen.

CEO’s middelgrote bedrijven en corporate

Er worden maatwerk coaching en trainingstrajecten aangeboden aan CEO’s op het gebied van effectieve gespreksvoering, gedragsverandering en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast kan worden gedacht aan boardroom assessments, teamanalyses en conflicthantering en aan ondersteuning bij salesgesprekken en onderhandelingen.

Ook inzetbaar voor u? 

Vul onderstaand formulier in en wij nemen per omgaande contact met u op.