AdobeStock 295110698
Gespreksvoering & non-verbale intelligentie

In deze training draaien we alles om. We gaan kijken naar jouw eigen non-verbale impact, de manier waarop jij communiceert en hoe jij jouw communicatievaardigheden kunt optimaliseren. Deze training vraagt veel van jouw reflectievermogen, dus je moet bereid zijn open te staan voor een zekere vorm van groepscoaching. De groepen blijven daarom ook klein, tussen de 6 tot maximaal 8 deelnemers.

Opleidingsprogramma:

Deze training bestaat uit drie klassikale dagen op één van onze locaties. Voorafgaand aan de training vindt er een één-op-één online intakegesprek plaats, waarbij wij jouw non-verbale profiel kunnen vastleggen en de leerdoelen voor de training bespreken.

Op de eerste dag starten we met een leuke kennismakingsronde, die het mogelijk maakt om al snel vertrouwen en veiligheid te creëren binnen de groep. Daarna volgt een workshop non-verbale profilering, om jou context te geven over hoe wij jouw non-verbale impact analyseren. Na de workshop kijken we gezamenlijk naar de analysevideo’s, zodat je kennis krijgt over hoe anderen mensen jou percipiëren. De eerste dag eindigt met een opfrisworkshop communicatie en gesprekstechnieken en over onze perceptie daarop. Mogelijk wordt je verrast door deze visie, omdat we juist de komende dagen alles los gaan laten van wat we weten over de basis van gespreksvoering.

 Op dag twee duiken we in de wereld van beïnvloedingstechnieken, het omgaan met weerstand en het effect van persoonlijke context, zoals psychologie, psychopathologie, middelengebruik op non-verbaal gedrag. Ook komen situational awareness en zelfreflectie uitgebreid aan de orde. De dag wordt afgesloten met uitleg over een huiswerkopdracht. Op dag drie starten we met het bespreken van de huiswerkopdracht en worden leerdoelen voor de middag (het werken met een trainingsacteur) aangescherpt, zodat de acteur zo scherp mogelijk ingezet kan worden voor het behalen van jouw leerdoelen.

 Deze training is geschikt voor iedereen die de eigen non-verbale impact wil vergroten, anderen beter wil begrijpen of meer trefzeker en effectiever wil communiceren. Een bereidheid tot hoge mate van zelfreflectie en zich laten coachen door de trainer en de groep is een vereiste. Daarnaast is deze training ook onderdeel van de opleiding tot non-verbaal profiler en investigative interviewer volgens de door ons ontwikkelde drie-pijler methodiek, die in 2025 zal worden gelanceerd.

Algemene leerdoelen:

 • Inzicht krijgen in de eigen non-verbale impact en (on)bewuste communicatiestrategieën.
 • Kennismaking met de INSA-methode: Je leert wat deze gedragstypen zeggen over jouw interactiebehoeften en gedrag onder spanning en bij comfort.
 • Gespreksvoering en interventies trefzeker inzetten door aan te sluiten bij de onbewuste belevingswereld van de gesprekspartner(s).
 • Het versterken van het eigen inzicht en overzicht in interacties met anderen.
 • Begrijpen hoe je zelf bij anderen kunt overkomen en hoe je daarop kunt bijsturen.
 • Kennis over de impact van psychologische en psychopathologische effecten op non-verbaal gedrag.
 • Leren omgaan met weerstand en het inzetten van beïnvloedingstechnieken, gebaseerd op jouw persoonlijke profiel.

Certificering:

Na afronding ontvang je een persoonlijk certificaat van deelname.

Voor wie?

 • Voor iedereen die interesse heeft in non-verbaal gedrag en hun vaardigheden willen verbeteren.
 • Mediators.
 • Onderhandelaars.
 • Leiders en projectmanagers.
 • HR-managers.
 • Coaches, psychologen en therapeuten en jeugdzorgprofessionals.
 • Integriteit en Compliance medewerkers, riskmanagers.
 • Politie- en justitiemedewerkers.
 • Particulier onderzoekers.
 • Bedrijfs- en verzekeringsartsen.
 • Andere professionals die hun effectiviteit in de omgang met anderen willen versterken.
Overleg kl

Gespreksvoering & Non-verbal Intelligence

 • 4, 5 en 26 april 2024
 • 30 en 31 mei en 21 juni 2024
 • 10, 11 oktober en 1 november 2024
 • 27, 28 november en 20 december 2024

Locatie:
President Kennedylaan 19, Den Haag of Koninginnegracht 19, Den Haag

€1695- ex BTW